Department of Ophthalmology, Kyoto Prefectural University of Medicine

Grad student / First-year major

Grad student Takanori Aoki Hokoru Yoshioka Yasufumi Tomioka
Hiroaki Oku Yusuke Koga Toshihide Ikeda
Yohei Yamashita Akifumi Matsumoto Yuto Kataoka
First-year major Makoto Amatsu Daiki Iwasaki Katsura Kobayashi
Kazuya Shimada Ayaka Tachibana Yuki Taniuchi
Kento Terashima Kento Nabeta Aya Hiragi
Takuya Matsumoto Shuhei Yonebayashi

(as of April, 2024)