Department of Ophthalmology, Kyoto Prefectural University of Medicine

Visiting Professor / Visiting Lecturer / Research Student

Visiting Professor Andrew James
Quantock
Friedrich Kruse Yann Barrandon
Tsutomu Inatomi Hidehiro Oku Naoki Okumura
Noriko Koizumi Hideki Koizumi Yasuhiko Tabata
Junji Hamuro Kazuhiko Mori Norihiko Yokoi
Visiting Lecturer Yoko Ikeda Aoi Komuro Hideki Komori
Takahiko Sato Tomo Suzuki Hidetoshi Tanioka
Nobuhiro Terao Kenji Nagata Maho Nagata
Mina Nakatsukasa Yo Nakamura Takahiro Nakamura
Yuriko Ban Hisayo Higashihara Kazuichi Maruyama
Toru Yasuhara Toshihide Yamazaki Jun Yamada
Research Student Naoshi Shinozaki Singo Takumi Takashi Okahisa
Yasuhiro Uchida Toru Ikushima Futoshi Matsui

(as of April, 2024)